LEDW Volkshotel

“Het Volkshotel creëert ontmoetingen. En de ontmoetingen creëren het Volkshotel. Dit is een hotel van het Volk. Dit is het Volkshotel.”

Eigenzinnigheid

Een jaar na opening van het Volkshotel werd duidelijk dat het succes van ‘dit is het Volkshotel’ terug te voeren was op eigenzinnigheid. Van de hotelformule en van de medewerkers. Eigenzinnigheid die samenging met een cultuur van saamhorigheid  en gebrek aan echte feedback. Vrienden ‘zeik je immers niet af’. De eigenzinnigheid en feedback-lack leidden soms tot willekeur en onduidelijkheid over gastvrijheid en service. Dit resulteerde in de vraag om ontwikkeling van een gezamenlijke visie en een eenduidig gastvrijheidsconcept.

Dit is het Volkshotel

We begonnen met context- en designsessies met de eigenaren, het MT en Middle-Management. Wat betekent ‘dit is het Volkshotel’?  Sindsdien werken we al meer dan 5 jaar in verschillende programma’s samen. Van Train-the-Trainer programma’s om zelf medewerkers F&B en Receptie te trainen, tot Situationeel Leidinggeven voor MT en tot commerciële workshops voor afdeling Sales & Events.

Cultuur van feedback

Rode draad in alle programma’s is het bouwen aan een cultuur van feedback, waarin iedereen bevlogenheid uit en deelt en zich verbonden voelt met het succes van het Volkshotel. De samenwerking heeft geleid tot focus, minder ‘brandjes-blussen’, steviger in de schoenen staan, echt verplaatsen in de gasten en medewerkers en vragen durven stellen. Uiteindelijk resulteert dat in de cultuur om het beste te doen voor Volkshotel, de medewerkers, de klanten en de gasten.

José Dol

General Manager Volkshotel

De ruime praktijkervaring van Marieke in de hotellerie zagen wij als een pre. Toen we eenmaal met elkaar samenwerkten, bleek ook dat Marieke door deze ervaring zich goed kon inleven in ons team en het werk en de situaties waar we mee te maken hebben. Tijdens de kennismaking ervoeren we veel positieve, daadkrachtige energie en sloot de voorgestelde aanpak goed bij onze wens aan. Tijdens de uitvoering bleek deze positieve kennismaking ook te kloppen.

Door de trainingen en coaching is management beter gaan samenwerken en functioneren. Pijnpunten en frustraties zijn bespreekbaar gemaakt. Daarna zijn er praktische verbeterplannen gemaakt welke inmiddels zijn geïmplementeerd en waar we na 2 jaar nog steeds actief mee werken en zelfstandig blijven doorontwikkelen. Het team is na de coaching of training vaak nog meer gemotiveerd en gaat met nieuwe inzichten (weer) enthousiast aan het werk.