Rituals en LEDW

Trainingsprogramma in store medewerkers

Sinds 2008 ontwikkelen we met Rituals sales trainingsprogramma’s voor hun in store medewerkers. Rituals, dat de afgelopen jaren stormachtig groeide naar meer dan 700 winkels worldwide, hecht groot belang aan het behouden van de unieke Rituals winkelbeleving. Deze beleving vormt de basis onder de verkoopceremonie vertaald naar Selling from the heart.

Alle shopmanagers en medewerkers

De vraag van Rituals was hoe we in korte periode alle shopmanagers en medewerkers kunnen trainen op het programma Selling from the heart.

Train the trainer en toolkit

Samen met Rituals ontwikkelden we een instore training die door middel van een Train the trainerprogramma werd uitgerold voor alle shopmanagers worldwide. Na hun training waren zij direct in staat om de principes van Selling from the heart met hun teams kunnen implementeren en toepassen. Aanvullend ontwikkelden we een toolkit ter ondersteuning van het programma in de winkels.

Betere verkoopformule

Inmiddels is het programma uitgevoerd en werden in korte tijd honderden medewerkers vertrouwd gemaakt met alle principes van Selling from the heart, waardoor een betere verkoopformule gekoppeld werd aan de unieke Rituals beleving.