LEDW KIT logo

SDG’s in hospitality.

KIT Hospitality is als onderdeel van het Koninlijk Instituut voor de Tropen (KIT), verantwoordelijk voor Sustainabale Development Goals, SDG’s in hospitality. In het Hotel, Café De Tropen en de conferentie- en vergaderfaciliteiten.

Het KIT is actief promotor van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Winst – mede van conferenties en evenementen – gaat naar projecten voor duurzame internationale en interculturele samenwerking.

HR-vraagstukken

We zijn met KIT Hospitality begonnen met samen te werken in HR-vraagstukken, die mede voortkwamen uit de overgang van NH Hotels naar KIT.

Onderscheid in gast- en klantbeleving

De samenwerking groeide uit naar een partnership waarin we assisteren, adviseren, coachen en trainen. Inhoudelijk op alles dat te maken heeft met ontwikkelen van visie en strategie, leiderschap en operationele uitvoering. Belangrijkste doel is onderscheid in gast- en klantbeleving, binnen het duurzame gedachtegoed van het KIT.

Ieder op eigen niveau en tempo

Concreet betekent dit workshops, coachings en trainingen die leiden tot een visie en strategie voor duurzaam gast- en klantmanagement. Op strategisch niveau met directieleden. Op tactisch en operationeel niveau met middle managers en medewerkers. Daarnaast staan we op een continue basis het commerciële team bij in sales en klantmanagement, ieder op eigen niveau en tempo.

Inclusieve en duurzame samenlevingen

Het KIT Royal Tropical Institute is een onafhankelijk expertise- en opleidingscentrum voor duurzame ontwikkeling. Wij helpen overheden, NGO’s en particuliere bedrijven over de hele wereld om inclusieve en duurzame samenlevingen op te bouwen.
Geleid door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, richt ons werk zich op het realiseren en meten van impact. Op het gebied van gezondheidszorg, gendergelijkheid, duurzame economische ontwikkeling en interculturele samenwerking.

Onze campus in Amsterdam omvat een opleidingscentrum voor studenten en professionals, waaronder een Masters-opleiding Internationale Gezondheidszorg, en is de thuisbasis van SDG House. Een gemeenschap van duurzaamheidsexperts en sociale ondernemers dat meer dan 50 organisaties en bedrijven omvat.

KIT Hospitality

KIT is verder eigenaar van het Amsterdam Tropen Hotel, KIT Conferences & Events, en café en restaurant De Tropen. KIT is een not-for-profit organisatie; de opbrengsten uit ons hospitality bedrijf, en de kantoor- en conferentiefaciliteiten in ons gebouw dragen bij aan onze ideële missie.