Waardepropositie

Wat is een waardepropositie?

In een waardepropositie leggen verkoper en klant vast hoe het aanbod van producten, diensten en oplossingen een bijdrage levert aan het succesvol oplossen van problemen en uitdagingen van de klant. De waardepropositie is de basis onder de relatie met de klant en bepaalt waarom we de dingen doen. Daarnaast is het een bron voor mogelijke oplossingen, dienstverleningen, samenwerkingsvormen en activiteiten voor de relatie met de klant.

Toegevoegde waarde

Een goede waardepropositie levert toegevoegde waarde en helpt een klant om ‘zijn klus te klaren’. Een goede waardepropositie formuleren is niet eenvoudig. Het vraagt om het volledig doorgronden van een klant en diens Challenges, Pains en Gains helder krijgen. In sommige gevallen lukt dit door middel van gedegen gespreksvoering, in andere gevallen is het zinvol om samen met de klant een Business Model Canvas of Waarde Propositie Canvas in te vullen.

Relevanter en waardevoller

Hoe meer de waardepropositie aansluit op de challenges van de klant, hoe relevanter en waardevoller de relatie zal worden ervaren. Dit betekent ook dat contacten op ‘hogere’ niveaus – strategisch en tactisch – in de organisatie plaats zullen vinden.