Klantmanagement

Wat is klantmanagement?

Klantmanagement is werken aan duurzame groei door proactief te sturen op de relatie met de klant.

Waardepropositie

De basis onder de relatie met de klant wordt gevormd door een ultieme waardepropositie. Uiteindelijk leidt die tot langdurige relaties, meer efficiency en effectiviteit. Daarnaast worden relaties met klanten waardevoller, beter en prettiger waardoor beide partijen meer plezier beleven en innovatie en energie putten uit de samenwerking.

Proactief sturen op de relatie

Klantmanagement vraagt om een mindset in combinatie met een systematische manier van proactief sturen op de relatie, rekening houdende met de couleur locale van het zakendoen met specifieke klanten. Systemisch bouwt klantmanagement altijd op 3 bouwstenen: de waardepropositie, de relatiematrix en een activiteitenplan. De praktische uitvoering daarvan draait om het bewust organiseren en inzetten van mensen, middelen en processen rondom de klantrelatie.

Klantmanagement versus Accountmanagement

Klantmanagement en accountmanagement zijn twee verschillende begrippen. Bij accountmanagement draait primair om het behouden en te verbeteren van de relatie met de klant en focust vooral op klanttevredenheid en loyaliteit.
Bij klantmanagement draait het primair om het realiseren van de best mogelijke waardepropositie als basis voor de relatie en is het doel om de organisatie van klant en verkoper met elkaar te verbinden in relatie, creativiteit en partnership. Hoe meer co-creatie er ontstaat hoe beter.