Appel catering

Het DNA van een cateraar

Appèl is een snelgroeiende cateringorganisatie met een duidelijk onderscheidende positionering en manier van werken. De uitdaging is om deze positionering te behouden en te borgen binnen het proces van snelle groei.

herkenbaar gedrag

De vraag aan Laszlo & De Witte is om Appel te helpen bij het borgen van die positionering in termen van markt- en productontwikkeling, communicatie, werkwijze in de ‘supply chain’ en commerciële omgang en benadering van klanten. Belangrijk daarbij is dat het gedrag van de organisatie merkbaar en herkenbaar aansluit op de identiteit van Appèl.

uitdragen en uitleven

Samen met Appèl werken we continu aan de positioneringsstatement en helpen we medewerkers om deze uit te dragen en te ‘leven’, zodat klanten het nieuwe DNA gaan ervaren (voelen, zien, horen, beleven) en het gaan waarderen. In workshops, creativiteitssessies en training werken we op regelmatige basis samen met medewerkers van Appèl en bedenken we nieuwe oplossingen voor klanten, kijken we welke verbeteringen de organisatie kan doorvoeren en vertalen we alles richting organisatiegedrag.

groeiend aantal klantrelaties

Het resultaat van deze aanpak is dat er continu sprake is van ijken en herijken van de positionering en dat de organisatie steeds blijft uitvinden. Klanten her- en erkennen Appèl daarvoor, met een groeiend aantal klantrelaties als gevolg.